ObecPřehvozdí
Obec Přehvozdí

V době od 8.8. do 19.8.2022 včetně úřad uzavřen, čerpání dovolené. 

Pouze v pondělí dne: 8.8 a 15.8.2022 - úřední hodiny starosty. 

Děkujeme za pochopení. 

Finanční úřad pro SK - UPOZORNĚNÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022

Finančního úřadu pro Středočeský kraj upozorňuje že od 1. 1. 2020 s účinností zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019 Sb.“), došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých

Po přechodnou dobu na zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možné uplatnit
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí podle § 4 odst. 1
písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí jak ve znění do 31.12.2019, tak i ve znění do
1.1.2020.
Upozorňujeme však, že od zdaňovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od
1.1.2020. V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1
písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění do 31. 12. 2019 u:
1. pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních
porostech, pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí,
travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky
významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“),
2. pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se
nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány
k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle
nebo strž.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou v
evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako
skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky pro
osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a
poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit
nárok na jejich osvobození.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský
intervenční fond (dále jen „SZIF“) na základě podnětu (nejčastěji vlastníka, uživatele, orgánu
státní správy, obce). Tento podnět lze podat písemně (nikoliv e-mailem), prostřednictvím
datové zprávy, případně osobně na kterémkoliv pracovišti SZIF, Oddělení příjmu žádostí a
LPIS (dále jen “OPŽL“). Bližší informace k podání podnětu lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku 


V případě osvobození pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem
využívat, docházelo v praxi často k důkazní nouzi při prokazování, že pozemek ostatních
ploch nelze žádným způsobem využívat. S ohledem na tuto skutečnost od 1. 1. 2020
zavedla změna zákona o dani z nemovitých věcí jednoznačnější definici upravenou v § 4
odst. 1 písm. k) bodu 3, ve které zavádí osvobození od daně z pozemků pro pozemky, na
nichž se nacházejí taxativně vymezené prvky, a to za předpokladu splnění dalších
podmínek.


Pokud tyto pozemky nově nesplňují podmínky pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1. 1. 2020, tj. nejedná se o
pozemky, na nichž se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice,
mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo příkop, mokřad, močál, bažina, skalní
útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce,
které nejsou užívány k podnikání, nelze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o
dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2019, počínaje 1. 1. 2022 již nadále
uplatňovat. Pokud se na pozemku výše uvedený prvek nachází, lze osvobodit pozemek
pouze v rozsahu tohoto prvku, nikoliv celý pozemek.


Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
1. 1. 2022 nesplňují výše uvedené podmínky, vzniká povinnost podat daňové přiznání
na zdaňovací období roku 2022, a to nejpozději do 31. ledna 2022.

Další podrobnost na jdete na úřední desce nebo na webu https://www.financnisprava.cz/ 

Datum vložení: 30. 8. 2021 11:28
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2021 11:30
Autor: Správce Webu

Praktické info

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 8. 2022
déšť 27 °C 17 °C
úterý 16. 8. slabý déšť 29/17 °C
středa 17. 8. jasno 31/18 °C
čtvrtek 18. 8. slabý déšť 26/17 °C